nettihakemus

tekstiviestillä


Ajankohtaista

Emme myönnä toistaiseksi uusia luottoja 1.6.2013 lukien. Lue lisää...

31.12.2012

Vuodenvaihteen aukioloajat:

Lue lisää...

24.12.2012

Joulun aukioloajat

Lue lisää...

Juhannuksen aukioloajat:

Lue lisää...

Vapun aukioloajat:

Lue lisää...

14.4.2010 

Hinnoittelimme lainamme uudelleen. Nyt lainat huippuhalvalla kahdeksi viikoksi.

Lue lisää...

Uusi laki 1.2.2010 

Lue lisää...

28.6.2009 

Lainaehdot nyt myös sähköpostiisi.

Lue lisää...

17.4.2009

Nyt myös S-Pankin, Handelsbankenin, Ålandsbankenin ja Tapiola pankin asiakkaat voivat hakea turvallisesti lainaa rekisteröitymällä pankkien tarjoamilla verkkopankkitunnuksilla.

Lue lisää...

31.3.2009

Handelsbanken, Ålandsbanken ja Tapiola pankki reaaliaikaiset tilisiirrot aloitettu

Lue lisää...

13.1.2009

Olemme ottaneet käyttöön Tupas-tunnistuksen. Sinun kannattaa rekisteröityä asiakkaaksemme pankkien tarjoamilla verkkopankkitunnuksilla.

Lue lisää...
Lainaehdot PDF Tulosta

Alla määritellään ne ehdot, joilla Nordicredit Oy (luotonantaja) myöntää luottotalo.fi-pikalainan (pikalaina) sitä hakevalle henkilölle (lainanhakija). Lainan voi saada vähintään 21-vuotias Suomen kansalainen, jolla on vakituinen osoite Suomessa ja jolla on käytössään matkapuhelinliittymä. Luotonantajalla on oikeus tarkastaa asiakkaan luottokelpoisuus luottotietorekisteristä ja muista tavanomaisista rekistereistä. Asiakkaan henkilötiedot ja puhelinnumero tarkistetaan vastaavien rekisterien ylläpitäjiltä. Hakiessaan lainaa asiakas antaa luvan luotonantajalle tietojensa tarkistamiseen. Luotonantaja voi harkintansa mukaan ja erityistä syytä ilmoittamatta olla myöntämättä pikalainaa.

(1)Pikalainan hakeminen

Hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella, tekstiviestillä tai muulla luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla

(2)Pikalainan määrä ja laina-aika

Pikalainan määrä on lainanhakijan valittavissa luotonantajan antamien ohjeiden mukaan. Laina-aika on 30 päivää. Lainasummat ovat 50 €, 100 €, 150 €, 200 €, 250 € tai 300 € Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun pikalainan on maksettu lainanhakijan pankkitilille ja päättyy eräpäivänä. Pikalaina on maksettava takaisin korkoineen ja kuluineen viimeistään eräpäivänä. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa pikalaina takaisin ennen eräpäivää ilman lisäkuluja.

(3)Pikalainan kulut ja takaisinmaksu

Pikalainan ja siihen lisätyt käsittely- ja korkokulut maksetaan takaisin laskulla,jonka luotonantaja lähettää lainanhakijalle.
Takaisinmaksu 50 €:n lainasummalle on 88 €. Takaisinmaksu 100 €:n lainasummalle on 167 €. Takaisinmaksu 150 €:n lainasummalle on 235 €. Takaisinmaksu 200 €:n lainasummalle on 303 €. Takaisinmaksu 250 €:n lainasummalle on 315 €. Takaisinmaksu 300 €:n lainasummalle on 375 €.Lainanhakijalla on mahdollisuus käyttää nopean maksajan etua maksamalla laina 14 vrk kuluessa. Tällöin takaisinmaksu lainasummalle 50 euroa on 60 euroa, 100 eurolle 115 euroa, 150 eurolle 170 euroa, 200 eurolle 225 euroa, 250 eurolle 295 euroa ja 300 eurolle 350 euroa. Lisäksi lainanhakijan maksettavaksi tulevat puhelinoperaattorin veloittamat tekstiviestikulut, 3 €/lähetetty viesti. KSL:n mukainen todellinen vuosikorko: 300 € 30 vrk 304%, 250 € 30 vrk 316 %  200 € 30 vrk 649 %, 150 € 30 vrk 720 %, 100 € 30 vrk 861 %, 50 € 30 vrk 1017 %. Todellinen vuosikorko käytettäessä nopean maksajan etua ja maksettaessa laina 14 vrk kuluessa: 300 € 434 %, 250 € 469 %, 200 € 375 %, 150 € 413 %, 100 € 490 %, 50 € 719 %.

(4)Maksun viivästyminen

Mikäli pikalainaa ei kokonaisuudessaan kuluineen ole maksettu takaisin eräpäivään mennessä, peritään avoimelle summalle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 €. Maksuhuomautuksen jälkeen velka siirtyy perintätoimiston perittäväksi ja lopullisesti erääntynyt velka peritään oikeusteitse. Kaikista perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettavaksi. Luotonantaja voi siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

(5)Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantaja voi henkilötietolain perusteella ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun laiminlyönnistä, milloin
a. luotonantajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus eräännyttää lainasopimus
b. maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja
c. maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n mukaisesta lainanhakijasta riippumattomasta syystä.

(6)Pikalainan poikkeuksellinen erääntyminen

Luotonantaja huomioi kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n säännökset maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomasta syystä.

(7)Peruuttamisoikeus

Lainanhakijalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä ajankohdasta jolloin lainanhakija sai tietoonsa kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot, kumpi sanotuista ajankohdista onkaan myöhäisempi. Peruuttamisilmoituksessa on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot:

• lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
• ilmoitus peruuttamisesta
• paikka ja päiväys
• lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajalle osoitteella

Nordicredit Oy
Peruuttamisilmoitus
PL 700
00101 HELSINKI

Peruuttamistapauksissa lainanhakija sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Lainanhakija on lisäksi velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena lainan vuosikoron ajalta, jonka laina on ollut lainanhakijan käytössä. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja ja maksa mainittua korvausta edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa. Lainojen vuosikorot ovat 300 € laina 304 %, 250 € laina 316 %,200 € laina 649 %, 150 € laina 720 %, 100 € laina 861 %, 50 € laina 1017 %.

Peruuttamisesta aiheutuva korvaus lasketaan seuraavassa esimerkissä kuvatulla tavalla: Lainanhakijan peruuttaessa 200 euron pikalainan 10 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaessa rahat ja samana päivänä lasketaan korvaus kaikkiaan 10 päivältä ja se on yhteensä 36,05 €. Lainanhakijan on tällöin maksettava luotonantajalle lainapääomineen yhteensä 236,05 €.

(8)Muut ehdot

Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisten tietojen aiheutuvasta selvittelytyöstä luotonantajalla on oikeus laskuttaa lainanhakijaa hinnastonsa mukaisesti 50 € / h. Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa luotonantajalle. Luotonantaja ei vastaa siitä että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa ilmoitetulle tilille maksettua pikalainaa joko tilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, lainanhakijasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Pikalaina maksetaan lainanhakijan tilille yksinomaan asiakkaan ilmoittaman tilinumeron perusteella, Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Lainanhakija vastaa siitä, että hakijan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamisen. Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin pikavippeihin.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajavalituslautakuntaan.

Yhteystiedot:
Kuluttajavalituslautakunta
Kaikukatu 3, 4 krs.
PL 306
00531 Helsinki
puh (09) 77261
fax (09) 753 4880

Tämän palvelun tuottamiseen sovelletaan Suomen lakia. Pikavipin ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä. Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Tutustu lainaehtoihin

Tutustu lainaehtoihin huolellisesti, halutessasi voit myös tulostaa ja tallentaa ne.